Entisöinti:

Kangasalan Lepokodin entisöintityö aloitettiin vuonna 1993, jolloin Lepokodin huonoon kuntoon pääsyt vesikatto kunnostettiin, rakennusliike Hannu Jokinen Oy:n toimesta ja vanhan pärekatteen purkamiseen osallistui paikkakunnan toinen rakennusliike Jorma Malm Oy. Vesikaton kunnostaminen oli koko rakennuksen säilymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, se antoi mahdollisuuden suunnitella jatkotoimia Lepokodin rakennusten pelastamiseksi. Suunnittelutyö jatkui vuoteen 1996, jonka päätteeksi tehtiin sopimus TAKK:n (Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus) kanssa, että he tulevat toteuttamaan kunnostustyöt kurssimuotoisesti, ilman veloitusta ja perustettava Kangasalan Lepokoti-Säätiö hankkii kunnostustöihin vaadittavat materiaalit sekä hoitaa entisöintityöhön liittyvät muut velvoitteet. Entisöintityö aloitettiin Lepokodin pihan varsin huonokuntoisesta saunarakennuksesta. Saunan 1. vaiheen kunnostuksen jälkeen siirryttiin suurimpaan ja työläimpään työvaiheeseen, saunan ja päärakennuksen ulkovaipan hirsien laajojen lahovaurioiden korjaamiseen. Tehtävä oli erittäin vaativa ja edellytti tekijöiltään runsaasti tietoa, taitoa ja sisua. Purettujen hirsien tilalle hankittiin “uusia” hirsiä Kangasalan keskustasta juuri noina aikoina puretuista hirsitaloista. TAKK:n kurssilaiset, eli “Lepokodin Raatajat” omaksuivat nopeasti hirsien vaihtotyön, ja Museoviraston edustaja antoikin tästä työstä epävirallisen tarkastuskäynnin yhteydessä ”täyden kympin”. Muista suuremmista kohteista ulkopuolen korjauksissa mainittkoon myös lasiverannan korjaus, joka huonokuntoisena jouduttiin rakentamaan lähes kokonaan uudestaan.

Lepokodin entisöinnin yhteydessä purettiin saunarakennuksen kellarikatos ja rakentamaan kokonaan uudelleen. Katteeksi siihen tehtiin pärekatto, jonka tekemisessä opasti mv. Heikki Haavisto. ”Kesäpuolen” pikkuparveke uusittiin alkuperäisen mallin mukaiseksi, malli ja mitoitukset saatiin tutkimalla Lepokodin valokuvakokoelmia.

Vuoden 1997 tietämillä ulkopuolen korjaustyöt oli saatu niin pitkälle, että voitiin jo aloittaa korjaustyöt myös sisäpuolella. Saunan sisätyöt vaativat suuria purku ja muutostöitä. Päärakennuksen osalta voidaan tehtävän laajuudesta todeta se, että Lepokodissa on n. 30 huonetta, suuri keittiö, käytäviä ja auloja, jotka kaikki täytyi kunnostaa! Monet vuosien saatossa kertyneet maalikerrokset poistaa, niin ikkunoista kuin listoista. Tämä työ toteutettiin asian vaatimalla huolellisuudella ja se veikin kokonaisen talven kurssilaisilta. Huoneiden kunnostus eteni kuitenkin hyvää vauhtia ja voitiin aloittaa mittava kalusteiden entisöintioperaatio. Monet kalusteet on varta vasten tehty Lepokotia varten ja ovat senkin vuoksi äärimmäisen arvokkaita. Kaikkien huoneiden pinkopahviset seinät jouduttiin uusimaan ja seinät tapetoitiin, Lepokodin tapaan erilaisilla tapeeteilla. Osa tapeeteista oli tehty käsin alkuperäisen mallin mukaisesti.

Kohteen kunnostustöiden tekniset työselitykset yms. kunnostusohjeet, konsultoinnit, valvonnat, on suorittanut Tarmo Marjamäki . Hänen henkilökohtainen työpanoksensa on muutenkin ollut erityisen suuri ja merkittävä Lepokodin pelastamisessa, hän on jo niin varhain kuin vuodesta 1991 lähtien tehnyt tuhansia talkootunteja. Työn toteuttamista on valvomassa ja ohjaamassa sekä samalla myös suunnittelemassa ollut arkkitehti Riitta Kuronen , joka on ollut mukana Lepokodin kunnostustyön toteuttamisessa jo työn aloituksesta lähtien. Myös Kurosen työpanos on saatu pääosin veloituksetta. Kangasalan Lepokoti-Säätiö vastasi taloudellisesta valvonnasta, osallistui tarvikehankintasuunnitteluun ja talkootyöhön erittäin aktiivisesti.

Lukuisat kangasalalaiset yksityishenkilöt, yhdistykset, järjestöt ja yritykset osallistuivat suurella sydämella Lepokodin pelastamiseen. Innostus levisi myös huomattavasti laajemmalle ja Lepokoti sai ystäviä ja tukijoita ympäri Suomea.

Haluamme kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat Lepokodin entisöintiin ja korjaukseen, kutsumme heitä Lepokodin ystäviksi. Joku heistä irotti varovasti vanhaa kittiä ikkunan pokista, toinen irroitti lahoja hirsiä, kolmas kerjäsi rakennustarvikkeita, neljäs piti seuraa Lepokodin emännille, viides käytti vapaa-aikaansa lämmittääkseen lepokotia, kuudes…

On niin monia, joita pitäsi kiittää… ja niitä joiden vapaaehtoistyö jatkuu vielä tänäkin päivänä Lepokodin hyväksi!

Työselostus pdf muodossa


Ilpo Honkonen kesäpuolen remontin alkuvaiheiden keskellä 1.3.2004