And Kirsi
Eklund Petri
Fazli Vedat
Helander Markku
Hell Rauli
Huuhtanen Kari
Ingerttilä Juha
Jokihaara Jarmo
Jokinen Jukka
Jussila Lasse
Jussila Veikko
Järvinen Jorma
Kairikko Jukka
Kanerva Pauliina
Kautiainen Jukka
Kivelä Seppo
Kiviharju Kalevi
Kiviharju Kari
Kiviharju Pertti
Koskimaa Anita
Kovalainen Erkki
Kumpulainen Marko
Lehtolainen Sari
Lindell Markku
Lindholm Pekka
Mäkinen Timo
Niittymäki Jukka
Peltola Veli-Matti
Rantanen Kimmo
Rovio Minna
Saarinen Pauliina
Salminen Ari
Salo Mikko
Salonen Kalevi
Salovaara Jari
Savolainen Olavi
Siurola Juhani
Suotula Sirkka
Toivonen Tauno
Tripolitas Georgias
Tuominen Markku
Vuorensivu Jarmo
Yli-Muilu Pirjo


”Pojat ! Aletaanhan taas töihin. Ei tämä mikään lepokoti ole !”

(Kari Kiviharju)

”Lepokodin Raatajat”-nimike on syntynyt jo korjaustöiden alkuvaiheessa kurssilaisten itsensä keksimänä.

Kangasala 20. 12.2000
Tarmo Marjamäki
RAKENNUSKONSULTOINTI TARMO MARJAMÄKI OY
KANGASALAN LEPOKOTI-SÄÄTIÖ

Työselostus pdf muodossa